ЕТ Полет 90

ЕТ Полет 90

ЕТ Полет 90 в качеството си на клиент на Авалон ООД гр. Лясковец издава настоящата референция в уверение на това, че те са наш лоялен и коректен партньор и доставчик. Нашите търговски взаимоотношения датират от 2004г. И от тогава досега всички наши заявки и запитвания са били навременно и правилно обработвани и доставяни. За времето през което те са наш доставчик не сме предявявали рекламации по отношение на доставените от тях услуги, консумативи и техника. Винаги са реагирали бързо и адекватно към нашите запитвания и проблеми. По наше мнение Авалон ООД е дружество с добра система на организация и изграден авторитет на българския пазар, което е също причина да ги изберем за наш партьор. Издаваме тази референция на Авалон ООД с цел тя да им послуци при контактите им с техни потенциални партньори.