Складова Техника АД

Складова Техника АД

С настоящето, аз, долуподписаният инж. ЮЛИАН ЦВЕТАНОВ ГЕЧЕВ, ЕГН 6806101467, л.к №112555202м издадена на 19.02.2000г. от МВР Велико Търново, тел. : 60077. На длъжност Директор Външна Търговия при фирма Складова Техника АД декларирам, че фирма Складова Техника АД. Се намира в перфектни взаимоотношения с фирма Авалон ООД с адрес на управление в гр. Лясковец 5140, ул. Васил Левски № 8Б Досега фирма Авалон ООД е изградила компютърни мрежи в Управлението на фирма Складова техника АД и в Направление Битова Техника към Складова Техника АД. Предвижда се свързване между отделните направления на нашето Дружество. Поради проявявания изключителен професионализъм, перфектно качество и добри цени, то също така ще бъде изпълнено от фирма Авалон ООД. Фирма Складова Техника АД е закупила над двадесет броя нови компютърни конфигурации от фирма Авалон ООД. Също така и девет броя употребявани принтери и др. техника. Фирма Авалон ООД осигурява отличен сервиз и поддръжка на техниката, отстранява в много кратки срокове с голяма вещина каквито и да са възникнали проблеми. Изложеното по-горе е гаранция за продължаване и в бъдеще на успешната съвсместна дейност между фирма Складова Техника АД и фирма Авалон ООД.