Винпром АД

Винпром АД

Винпром АД, град Велико Търново, издава настоящата референция на Авалон ООД, град Лясковец, регистрирано по ф.д.№486 / 2003 година на ВТОС, със седалище и адрес на управление гр. Лясковец, ул. Васил Левски №8. Фирмата се представлява от Илко Николов Иванов - управител. Регистрации : шифър по Булстат № 104605318, Данъчен № 10550002434, ТДД град Горна Оряховица. С Авалон ООД работим от месец май 2003 година. От тогава до сега Винпром АД купува компютърни системи и консумативи за тях само от Авалон ООД. Фирмата се наложи в нашия регион като изключително коректен доставчик в областта на компютърните системи и технологии. Дружеството е специализирано в изграждане и поддръжка на компютърни мрежи. Авалон ООД разполага със собствен магазин, сервизна база и квалифициран персонал. Към настоящия момент не сме предявявали абсолютно никакви претенции относно качеството на работа и коректността на фирма Авалон ООД.