Булмекс ООД

Булмекс ООД

От Булмекс удостоверяваме пред всички заинстересовани страни, че при всички случаи когато сме закупували компютърна техника и консумативи от Авалон ООД сме били обслужвани коректно и в срок. Не сме имали проблеми с качеството на продуктите. Изградили сме си мнението, че можем винаги да разчитаме на височкоквалифицираните им специалисти. Както и на добрата им организация във всички направления касаещи тяхната дейност. Настоящото писмо се издава в полза на Авалон ООД, за да послужи пред други заинтересовани организации.