Държавна Агенция Държавен Резерв и Военновременни Запаси

Държавна Агенция Държавен Резерв и Военновременни Запаси

С настоящето референтно писмо от Държавен резерв и военновременни запаси. Имаме удоволствието да изразим своето удовлетворение от фирма Авалон ООД като коректен и надежден партньор. Работата на екипа на фирмата се отличава с истински професионализъм и високо качество. Авалон ООД стриктно е изпълнявал своите задължения. Съобразявайки се с поетите към деловите си контрагенти ангажименти и извършване на уговорените услуги, с качество и в рамките на уфоворените срокове. В тази връзка препоръчваме Авалон ООД при изпълнението на дейности, свързани с доставката на висококачествени IT продъкти, консултации и решаване на проблеми на клиентите.