Еурокс ПроМарк Консултинг ЕООД

Еурокс ПроМарк Консултинг ЕООД

С настоящата, ние от Еурокс Промарк Консултинг, удостоверяваме пред всички заинтересовани страни. В досегашните ни бизнес взаимоотношения с Авалон ООД сме констатирали единствено и само изключително съвестно и професионално изпълнение на поетите от тях ангажименти. Високо качество, както на предлаганите продукти, така и на извършваните от тх услуги. От впечатленията, които вече имаме, сме си изградили мнението, че фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти. Много добра организация във всички направления касаещи тяхната дейност. Настоящата референция се издава в полза на Авалон ООД за да послужи пред други заинтересовани организации.