Maxtrade Store

Описание

Програмата е разработена като WEB платформа с помоща на jQuery. JavaScript library jQuery.

Управлява две хладилни складови помещения.

Записва и съхранява всички движения на стоки. Продажби, доставки, смяна на местата на стоки между складовете.

Визуализира интерактивно всички движения на стоките.

Спомага за лесно намиране на всички продукти.

Генерира множество справки за всички действия и наличности.

Съхранява всички действия в база от данни.

Извършва лесно турсене на продукти по наименование, като визуализира наличности.

Запазва регистър на всички по-важни операции. Позволява лесна справка в регистъра.

Предлаганите от нашия екип продукти и услуги използват най-новите информационни технологии и покриват всички изисквания за създаване на съвременен софтуер.

Авалон разполага с висококвалифициран персонал, програмисти, с много богат опит и техническа квалификация в областта на компютърното програмиране.

Maxtrade Store

Програма за подпомагане дейността на хладилен склад.