Инсталиране и настройване на XAMPP върху linux машина

Инсталиране и настройване на XAMPP върху linux машина

Ще Ви покажа как да инсталирате и настроите вашия XAMPP тестов сървър на Linux машина. Необходим Ви е за да можете да разработите и тествате своите проекти преди да ги качите на реален хостинг сървър в Интернет.

    1. Изтегляте актуалната версия на xampp от тук: https://www.apachefriends.org/xampp-files/7.3.8/xampp-linux-x64-7.3.8-2-installer.run. Това е актуалната в момента на писане на тази тема версия. Вие можете да си изтеглите и друга версия.

    2. Изпълнявате следната команда, в зависимост от разположението на изтегления преди това файл:

chmod 755 /път до файла/xampp-linux-x64-7.3.8-2-installer.run  

    3. Стартирате инсталирането със следната команда:

sudo /път до файла/xampp-linux-x64-7.3.8-2-installer.run  

    4. След като завърши инсталирането, и когато желаете да покажете контролния панел на XAMPP за стартирате, спрете или рестартирате дадена услуга, или за да смените някаква настройка, можете да го направите със следната команда:

sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run  

    5. Това което е необходимо да направите като настройки е да укажето пътя до папката в която се намира Вашия проект. Целта е при изписване на localhost във Вашия браузър да отворите проекта си. Необходимо е да отворите за редакция конфигурационния файл на Apache сървъра и да нанесете промени в DocumentRoot директивата. Това можете да направите със следната команда:

sudo gedit /opt/lampp/etc/httpd.conf  

Естествено можете да използвате всеки един редактор с който разполагате, като не забравяте да го отворите в root режим.

    6. Променяте реда: DocumentRoot "/път/до/вашата/директория/с/проекта"

    7. И следващият ред: 

    8. Записвате и рестартирате услугата.

    9. За нормалната работа на повечето програми които разработвате под PHP е много вероятно да са Ви необходими инсталации на следните пакети. Можете да направите инсталациите със следните команди:

sudo apt install php7.2-mbstring
sudo apt install php7.2-xml  


Би трябвало вече да имате работеща тестов сървър за разработка на PHP софтуер.

Успех!

Потребителски отзиви

Близки теми