Инсталиране на Laravel 5 проект на споделен хостинг

Инсталиране на Laravel 5 проект на споделен хостинг

Ще се опитам да Ви покажа как да прехвърлите създадения си проект на Laravel на нов споделен хостинг.

След като сте приключили с изграждането на Вашия проект. Тествали сте и всичко е Ок на локалния Ви хост е време да прехвърлите проекта си в Интернет. Ако сте избрали това да стане на споделен хост, можете да следвате по-долу показаните инструкции.

     1. Компресирайте цялата главна папка съдържаща Вашия проект. Да предположим, че проекта Ви се намира в папка с име "laravel". Ще получите като резултат файла – laravel.zip, който се намира на локалната Ви машина.

     2. Отворете cPanel на Вашия споделен хостинг.

     3. Качете с помоща на FileManager файла laravel.zip в root директорията на Вашия хостинг. В главната директория а не в public_html.

     4. Разархивирайте съдържалието на файла. Използвайте същото име на папка каквато е била главната папка на Вашия Laravel проект в локалния Ви компютър.

     5. Отворете папката public и преместете цялото и съдържалие в папката public_html във Вашия хостинг.

     6. Отворете файла index.php намиращ се в public_html за редакция.

     7. Променете следните редове (24 и 38) както следва:

От този (24):

require __DIR__./../vendor/autoload.php;   


В този (24):

require __DIR__./../laravel/vendor/autoload.php;      


От този (38):

$app = require_once __DIR__./../bootstrap/app.php;   


В този (38):

$app = require_once __DIR__./../laravel/bootstrap/app.php;      


     8. Създайте база данни на споделения хостинг. задайте и потребител и права, които запишете за по-нататъшна употреба.

     9. Експортирайте създадената по време на разработката на Вашия проект база данни. Инпортирайте я в новосъздадената база данни на споделения хостинг.

     10. Отворете за редакция файла .env , който се намира в по-горе създадената главна директория laravel в която прехвърлихте файловете на Вашия проект.

     11. Добавете или променете следните редове:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=името на вашата създадена на споделения хостинг база данни
DB_USERNAME=името на потребителя за тази база данни
DB_PASSWORD=паролата на потребителя


     12. Ако сте изпълнили всичко в правилната последователност, то би трябвало вашият сайт вече да се отваря нормално от домейна на споделения Ви хостинг.

Потребителски отзиви

Близки теми